За нас

“Аргус Бизнес Корпорейшън” ЕООД е агенция, състояща се от креативни и високо квалифицирани специалисти, които могат да реализират идеите в сферата на бизнес и корпоративната реклама. Агенцията e създадена 2007 година и се гордее с постигнатите взаимоотношения със своите клиенти. Доказателство за това е факта, че клиентите ни се връщат при нас отново, когато се нуждаят от качествено обслужване в областта на рекламата и събитийния мениджмънт.

Работим с повече от двадесет корпоративни клиенти – фирми с чуждо участие с представителства в България, както и с над 40 броя представителства на авиокомпании на  територията на Републиката.
Трайна политика на Агенцията е осигуряване най–удобни връзки за нашите клиенти. Това е изключително ценена наша практика.
Достъпът до информация за продажба на самолетни билети се извършва чрез система “Амадеус”, като има конфигурирани почти всички техни продукти.

Общо работят 6 броя терминала с 6 служителки с необходимата квалификация.

Работното време на пътническа агенция „Аргус Бизнес Корпорейшън” ЕООД  е съобразено напълно с работното време на клиентите ни, като имаме възможност да  приемаме и изпълним заявки по всяко време на денонощието, включително и при извънредни обстоятелства.

В случай, че клиента ни желае да получи билета си на място, той се доставя напълно безплатно до посоченото от клиента място.

Агенция „Аргус Бизнес Корпорейшън ” ЕООД предлага възможно най–ефективните маршрути с директни полети. При невъзможност за директен полет се предлагат варианти с минимален брой прекачвания. Предлаганите цени на самолетните билети се формират от  предлаганите най–ниски цени на авиокомпаниите валидни към момента на пътуване. Клиентът заплаща самолетните билети след издаден протокол по банков път или в брой в български лева за деня на закупуването.

При евентуални промоции и отстъпки от страна на авиокомпаниите се задължаваме да предоставим в срок необходимата информация на клиента си и да се издаде билет по съответни специални тарифи и условия. За поевтиняване на самолетните билети, агенцията предлага резервацията да се прави с „уикенд правило”, естествено това е съобразено винаги с желанието на пътуващия.

При обстоятелства, като анулиране на полет, или метеорологични условия, възникнали след закупуването на самолетен билет се задължаваме да направим всичко възможно да осигури самолетен билет на пътника, естествено след като се съобрази с изискванията му. При получаване на вашите самолетни билети, ние сме се съобразили с всички изисквания на IATA тарифите, валидни промоции и отстъпки на авиокомпаниите към момента на пътуването.

Управителят и персоналът на “ Аргус Бизнес Корпорейшън ” ЕООД са специално обучени и работят в съответствие с изискванията на приложимите стандарти, което несъмнено води до повишаване качеството на услугата и гарантира пълна конфиденциалност на постъпващата в агенцията информация.

Разбирането на външните и вътрешните обстоятелства на „Аргус Бизнес Корпорейшън ” ЕООД е процес. Този процес определя факторите, които влияят на предназначението на дружеството, неговите цели и устойчивост. Дружеството разглежда вътрешните фактори като ценности, култура, знание и резултатност на „Аргус Бизнес Корпорейшън” ЕООД. То отчита също така външните фактори като правни, технологични, конкурентни, пазарни, културни, социални, рекламни дейности и икономически обстоятелства.

Стремежът на „Аргус Бизнес Корпорейшън“ ЕООД е към постоянно повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги и съобразяване с новостите в бранша при опазване на околната среда и осигурени условия за здравословен и безопасен труд. Доказателство за това е въведената Интегрирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015. С внедрената ИСУ „Аргус Бизнес Корпорейшън ” ЕООД доказва своята способност постоянно да предоставя продукти, съответстващи на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите стандарти и нормативни актове и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процеси за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента. Ръководството на дружеството има утвърдена политика и цели по качеството, опазването на околната среда и създаване на условия за здраве и безопасност при работа.

Начините, по които може да се изрази предназначението на „Аргус Бизнес Корпорейшън ” ЕООД, включват неговата визия, мисия, политики и цели.

Основно предизвикателство в дейността на дружеството е острата конкуренция, непрекъснатото внедряване на иновативни технологии и непрекъснатото повишаване на изискванията към продуктите/услугите от нашата номенклатура.